Το φιλτράρισμα είναι ανενεργό 
Επιλογή εταιρείας ή 

Akin Gokbulut στατιστικά πτήσεων
Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2004-08-29  
Συνολική απόσταση(km)
3270.0 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2016-07-14  
Συνολική βαθμολογία XC
6935.22
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
11 years - 11 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
243:13
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
117
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
160.6 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
252.25
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
75.5 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
4855 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
41.9 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
3100 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
5:49  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
27.9 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:04
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.8  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
9.8
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
22.6 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
275.2 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
1:40  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
20:28
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Breakdown per Takeoff

Cokelez, Denizli - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2004-09-19  
Συνολική απόσταση(km)
937.3 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2011-08-14  
Συνολική βαθμολογία XC
1736.62
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
6 years - 11 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
57:48
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
23
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
160.6 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
252.25
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
3.9 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
4405 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
41.9 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
2761 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
5:49  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
40.8 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:30
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.3  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
3.3
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
11.2 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
135.8 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
0:41  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
8:22
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Ali Dag, Kayseri - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2004-08-29  
Συνολική απόσταση(km)
1106.8 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2016-07-14  
Συνολική βαθμολογία XC
2227.75
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
11 years - 11 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
70:50
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
32
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
112.5 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
182.62
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
4855 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
3100 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
5:26  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
34.6 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:12
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.2  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
2.7
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
7.7 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
93.1 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
0:29  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
5:57
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Dinamit Hill, Denizli - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2007-05-23  
Συνολική απόσταση(km)
22.3 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2007-05-27  
Συνολική βαθμολογία XC
90.67
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
1 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
4:10
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
2
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
14.7 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
57.78
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
1939 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
33.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1238 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
2:45  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
11.2 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:05
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Uzumlu, Fethiye - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2006-05-20  
Συνολική απόσταση(km)
13.3 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2006-05-20  
Συνολική βαθμολογία XC
32.49
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
3:01
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
13.3 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
32.49
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2880 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1636 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
3:01  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
13.3 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
3:01
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Goveclik, Denizli - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2006-07-08  
Συνολική απόσταση(km)
45.3 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2007-05-12  
Συνολική βαθμολογία XC
97.60
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
11 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
4:54
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
2
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
25.8 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
49.69
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2917 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1267 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
2:55  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
22.7 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:27
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.2  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
2.4
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
4.4 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
53.7 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
0:28  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
5:48
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Eryigit, Sivrihisar - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2009-08-02  
Συνολική απόσταση(km)
32.2 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2009-08-02  
Συνολική βαθμολογία XC
54.42
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
1:38
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
32.2 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
54.42
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2818 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1064 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
1:38  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
32.2 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:38
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Gurle, Orhangazi - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2009-05-10  
Συνολική απόσταση(km)
3.1 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2009-05-10  
Συνολική βαθμολογία XC
12.14
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
1:34
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
3.1 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
12.14
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
1938 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
818 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
1:34  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
3.1 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:34
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Honaz, Denizli - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2006-09-14  
Συνολική απόσταση(km)
89.3 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2006-09-15  
Συνολική βαθμολογία XC
164.83
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
1 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
5:54
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
2
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
45.5 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
90.46
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3789 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1308 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
3:11  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
44.7 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:57
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Petrousa, Drama - GR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2006-06-17  
Συνολική απόσταση(km)
23.2 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2006-06-18  
Συνολική βαθμολογία XC
68.26
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
1 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
3:42
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
2
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
13.0 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
42.01
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2116 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
24.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
928 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
2:24  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
11.6 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:51
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Yukariseyit, Denizli - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2004-09-18  
Συνολική απόσταση(km)
10.7 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2004-09-18  
Συνολική βαθμολογία XC
21.33
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:43
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
10.7 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
21.33
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2150 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
718 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:43  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
10.7 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:43
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Bayramoren North, Cankiri - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2009-08-12  
Συνολική απόσταση(km)
61.0 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2013-07-04  
Συνολική βαθμολογία XC
170.50
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
3 years - 11 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
8:31
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
6
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
25.0 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
43.38
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2593 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
20.6 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
975 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
1:48  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
10.2 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:25
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.1  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
1.5
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
1.3 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
15.7 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
0:10  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
2:11
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Bayramoren Aluc, Cankiri - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2009-08-13  
Συνολική απόσταση(km)
55.5 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2010-07-04  
Συνολική βαθμολογία XC
183.36
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
11 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
8:10
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
4
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
21.1 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
59.24
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
22.7 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3161 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1880 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
2:25  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
13.9 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:02
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.4  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
4.5
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
5.1 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
62.4 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
0:45  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
9:11
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Bozdag, Izmir - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2009-06-20  
Συνολική απόσταση(km)
4.6 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2009-06-20  
Συνολική βαθμολογία XC
13.26
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:41
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
4.6 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
13.26
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
1271 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
32 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:41  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
4.6 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:41
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Ucmakdere, Tekirdag - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2012-05-26  
Συνολική απόσταση(km)
1.6 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2012-05-26  
Συνολική βαθμολογία XC
5.70
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:12
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
1.6 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
5.70
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
564 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
0 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:12  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
1.6 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:12
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Senyurt, Tokat - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2014-07-29  
Συνολική απόσταση(km)
32.6 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2014-08-02  
Συνολική βαθμολογία XC
125.15
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
1 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
5:10
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
5
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
10.8 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
50.02
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
25.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2552 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
23.5 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1446 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
1:58  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
6.5 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:02
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Kumludoruk, Ayas, Ankara - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2010-09-18  
Συνολική απόσταση(km)
176.0 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2012-08-20  
Συνολική βαθμολογία XC
281.27
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
1 years - 12 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
6:53
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
3
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
125.5 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
194.97
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3301 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
2194 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
4:02  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
58.7 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:17
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.1  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
1.6
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
7.5 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
91.5 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
0:17  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
3:35
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

MustafaKemalPasa, Bursa - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2011-06-19  
Συνολική απόσταση(km)
1.8 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2011-06-19  
Συνολική βαθμολογία XC
5.42
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:19
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
1.8 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
5.42
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
731 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
301 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:19  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
1.8 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:19
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Beysehir - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2010-05-06  
Συνολική απόσταση(km)
4.6 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2010-05-06  
Συνολική βαθμολογία XC
12.26
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:38
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
4.6 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
12.26
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2174 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
540 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:38  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
4.6 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:38
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Karadag Crater, Karaman - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2010-05-07  
Συνολική απόσταση(km)
25.3 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2010-05-07  
Συνολική βαθμολογία XC
40.95
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
1:03
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
25.3 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
40.95
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3084 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
930 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
1:03  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
25.3 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:03
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Karadag South, Karaman - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2010-07-10  
Συνολική απόσταση(km)
23.3 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2010-07-10  
Συνολική βαθμολογία XC
36.60
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
1:04
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
23.3 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
36.60
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2888 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
670 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
1:04  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
23.3 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:04
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Nikfer Bozdag, Denizli - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2012-07-06  
Συνολική απόσταση(km)
69.7 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2012-07-06  
Συνολική βαθμολογία XC
161.13
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
4:27
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
69.7 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
161.13
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3440 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1634 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
4:27  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
69.7 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
4:27
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Kirkkiz Hill West, Eskisehir - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2011-06-25  
Συνολική απόσταση(km)
46.5 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2014-07-27  
Συνολική βαθμολογία XC
79.18
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
3 years - 2 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
2:00
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
2
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
40.1 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
63.44
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2478 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1225 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
1:05  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
23.3 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:00
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.1  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
0.6
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
1.2 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
15.1 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
0:03  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
0:38
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Isik Mountain, Cerkes, Cankiri - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2012-08-26  
Συνολική απόσταση(km)
12.4 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2012-08-26  
Συνολική βαθμολογία XC
26.78
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:55
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
12.4 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
26.78
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3072 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1096 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:55  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
12.4 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:55
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Hasan Mount, Aksaray - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2015-09-05  
Συνολική απόσταση(km)
73.2 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2015-09-11  
Συνολική βαθμολογία XC
217.06
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
1 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
10:05
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
4
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
38.5 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
111.82
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3850 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1907 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
4:17  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
18.3 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:31
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Paradise Hill, Cankiri - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2012-08-23  
Συνολική απόσταση(km)
38.6 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2012-08-23  
Συνολική βαθμολογία XC
63.89
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
1:53
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
38.6 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
63.89
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2433 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
579 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
1:53  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
38.6 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:53
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Cameli Yaylacik Mountain, Denizli - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2013-06-10  
Συνολική απόσταση(km)
47.0 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2014-09-12  
Συνολική βαθμολογία XC
125.27
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
1 years - 4 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
5:17
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
4
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
18.4 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
38.23
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3223 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1080 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
1:31  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
11.7 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:19
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.3  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
3.2
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
3.1 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
37.3 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
0:20  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
4:12
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Baixo Guandu - BR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2015-04-12  
Συνολική απόσταση(km)
226.7 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2015-04-18  
Συνολική βαθμολογία XC
694.39
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
1 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
24:36
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
7
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
51.9 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
150.93
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
75.5 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2144 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1283 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
4:46  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
32.4 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
3:30
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Mina Clavero Traslasierra - AR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2014-03-01  
Συνολική απόσταση(km)
38.5 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2014-03-07  
Συνολική βαθμολογία XC
89.21
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
1 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
3:46
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
4
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
21.2 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
42.85
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
5.2 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
2434 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
883 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
1:49  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
9.6 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:56
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

ayaş - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2010-09-19  
Συνολική απόσταση(km)
2.7 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2010-09-19  
Συνολική βαθμολογία XC
11.19
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:21
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
2.7 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
11.19
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
1948 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
6.4 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
4 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:21  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
2.7 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:21
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Erciyes Hisarcık Kayak pisti - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2006-07-16  
Συνολική απόσταση(km)
44.8 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2006-07-16  
Συνολική βαθμολογία XC
86.56
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
2:45
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
44.8 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
86.56
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
4036 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
698 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
2:45  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
44.8 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:45
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Breakdown per Glider

Gin Boom GTO

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2010-05-01  
Συνολική απόσταση(km)
83.8 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2010-07-10  
Συνολική βαθμολογία XC
214.78
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
3 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
8:53
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
7
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
25.3 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
45.42
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
22.7 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3084 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
20.6 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1206 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
2:03  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
12.0 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:16
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
3.0  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
36.5
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
35.9 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
437.2 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
3:48  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
46:22
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Gin Boomerang6

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2011-06-19  
Συνολική απόσταση(km)
245.1 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2011-09-17  
Συνολική βαθμολογία XC
530.30
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
3 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
20:13
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
12
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
49.3 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
86.06
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3798 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
2194 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
2:46  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
20.4 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:41
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
4.0  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
48.7
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
81.7 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
993.9 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
6:44  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
82:02
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Nova Aeron

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2004-08-29  
Συνολική απόσταση(km)
385.6 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2005-08-13  
Συνολική βαθμολογία XC
716.13
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
12 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
22:31
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
12
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
56.7 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
95.55
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3780 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
2028 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
3:50  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
32.1 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:52
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
1.0  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
12.6
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
33.1 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
403.3 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
1:56  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
23:33
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Nova Factor

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2009-05-10  
Συνολική απόσταση(km)
215.6 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2009-09-06  
Συνολική βαθμολογία XC
477.79
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
4 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
20:17
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
14
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
42.7 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
71.66
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
3.9 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3995 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
13.9 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
2320 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
2:25  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
15.4 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:26
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
3.5  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
42.9
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
54.4 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
661.3 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
5:07  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
62:15
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Nova Ra

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2007-05-12  
Συνολική απόσταση(km)
581.9 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2010-09-11  
Συνολική βαθμολογία XC
1088.99
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
3 years - 5 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
37:29
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
13
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
112.5 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
183.23
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
4855 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
33.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
3100 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
5:29  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
44.8 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:53
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.3  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
3.9
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
14.3 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
174.4 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
0:55  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
11:14
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Nova Tattoo

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2005-08-14  
Συνολική απόσταση(km)
98.1 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2005-09-15  
Συνολική βαθμολογία XC
172.80
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
2 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
5:57
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
2
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
70.7 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
116.19
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3800 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
2057 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
3:40  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
49.0 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:58
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
1.9  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
22.8
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
91.9 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
1118.7 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
5:35  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
67:57
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Skywalk Poison2

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2010-09-18  
Συνολική απόσταση(km)
3.8 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2010-09-19  
Συνολική βαθμολογία XC
14.31
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
1 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:26
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
2
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
2.7 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
11.19
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
1948 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
6.4 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
4 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:21  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
1.9 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:13
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Gradient Aspen 2

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2006-05-20  
Συνολική απόσταση(km)
464.3 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2006-09-15  
Συνολική βαθμολογία XC
880.20
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
4 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
31:48
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
10
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
160.6 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
252.25
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
4405 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
41.9 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
2761 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
5:49  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
46.4 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
3:10
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
2.5  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
30.9
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
118.0 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
1436.2 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
8:05  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
98:22
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Ozone EnZo

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2012-05-26  
Συνολική απόσταση(km)
637.7 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2014-08-22  
Συνολική βαθμολογία XC
1328.12
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
2 years - 3 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
40:48
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
26
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
125.5 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
194.97
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
25.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3637 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
23.5 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1926 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
4:27  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
24.5 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
1:34
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
1.0  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
11.6
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
23.4 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
284.5 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
1:29  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
18:12
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Ozone Mantra6

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2014-08-20  
Συνολική απόσταση(km)
335.1 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2015-04-18  
Συνολική βαθμολογία XC
971.58
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
9 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
33:15
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
11
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
51.9 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
150.93
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
75.5 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3542 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1796 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
4:46  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
30.5 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
3:01
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
1.4  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
16.7
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
41.7 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
507.5 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
4:08  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
50:21
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Niviuk Icepeak6

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2015-09-05  
Συνολική απόσταση(km)
219.0 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2016-07-14  
Συνολική βαθμολογία XC
540.22
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
11 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
21:30
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
8
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
60.9 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
149.53
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
3850 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
1997 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
4:51  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
27.4 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
2:41
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.8  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
9.3
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
21.0 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
255.3 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
2:03  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
25:05
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης