Το φιλτράρισμα είναι ανενεργό 
Επιλογή εταιρείας ή 

Salim Goren στατιστικά πτήσεων
Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2015-06-22  
Συνολική απόσταση(km)
4.4 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2016-04-05  
Συνολική βαθμολογία XC
18.53
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
10 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
1:07
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
3
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
1.6 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
10.46
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
1318 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
363 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:34  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
1.5 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:22
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
0.3  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
3.8
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
0.5 χιλ  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
5.5 χιλ
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
0:07  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
1:25
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Breakdown per Takeoff

Dinamit Hill, Denizli - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2015-06-22  
Συνολική απόσταση(km)
2.7 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2015-06-22  
Συνολική βαθμολογία XC
8.07
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:41
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
2
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
1.5 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
5.38
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
1029 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
363 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:34  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
1.4 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:20
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Yeþildere-Uþak - TR

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2016-04-05  
Συνολική απόσταση(km)
1.6 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2016-04-05  
Συνολική βαθμολογία XC
10.46
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:25
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
1.6 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
10.46
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
1318 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
235 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:25  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
1.6 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:25
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Breakdown per Glider

Apco Thrust 3

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2016-04-05  
Συνολική απόσταση(km)
1.6 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2016-04-05  
Συνολική βαθμολογία XC
10.46
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:25
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
1
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
1.6 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
10.46
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
1318 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
235 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:25  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
1.6 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:25
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης

Apco Trust 3

Συνολικά
Πρώτη πτήση που καταχωρήθηκε
2015-06-22  
Συνολική απόσταση(km)
2.7 χιλ
Τελευταία πτήση που καταχωρήθηκε
2015-06-22  
Συνολική βαθμολογία XC
8.07
Πτήτική περίοδος
καταχωρημένων πτησεων
0 months  
Συνολικές ώρες πτήσης (ωω:λλ)
0:41
     
Συνολικός αριθμός πτήσεων
2
Προσωπικά ρεκόρ
Καλύτερη ανοιχτή απόσταση (km)
1.5 χιλ  
Καλύτερη βαθμολογία XC
5.38
Καλύτερο FAI Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστο υψόμετρο απο θάλασσα (m)
1029 μ
Καλύτερο Ελέυθερο Τρίγωνο (km)
0.0 χιλ  
Μέγιστη απόκτηση ύψους απο την απογείωση (m)
363 μ
Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (ωω:λλ)
0:34  
 
Μέσες τιμές
Μέση απόσταση ανα πτήση (km)
1.4 χιλ  
Μέση διάρκεια ανα πτήση (ωω:λλ)
0:20
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα μήνα
N/A  
Μέσος αριθμός πτήσεων ανα έτος
N/A
Μέση απόσταση ανα μήνα (km)
N/A  
Μέση απόσταση ανα έτος (km)
N/A
Μέση διάρκεια ανα μήνα (ωω:λλ)
N/A  
Μέση διάρκεια ανα έτος (ωω:λλ)
N/A
Συνολικός αριθμός πτήσεων
Συνολικές ώρες πτήσης