המסנן מבוטל 
Select Brand או 

Salim Goren סטטיסטיקת טיסות
סיכום
טיסה ראשונה הרשומה
2015-06-22  
סיקום המרחק(km)
4.4 קמ
טיסה אחרונה הרשומה
2016-04-05  
OLCסיכום הנקודות
18.53
סקר התקופה טים
10 months  
סיכום שאות טיס (hh:mm)
1:07
     
סיכום # טיסות
3
שיאים אישיים
מיטב המרחק פתוח (km)
1.6 קמ  
OLCמיטב הנקודות
10.46
FAIמיטב המשולש (km)
0.0 קמ  
שיא גובה מוחלט (m)
1318 מ
מיטב המשולש חופשי (km)
0.0 קמ  
שיא גובה הושג (m)
363 מ
מיטב המשך זמן טיסה (hh:mm)
0:34  
 
ממוצע ערך
ממוצע המרחק לפי טיסה (km)
1.5 קמ  
ממוצע המשך זמן טיסה לפי שנה (hh:mm)
0:22
ממוצע המספר טיסות לפי חודש
0.3  
ממוצע המספר טיסות לפי שנה
3.8
ממוצע המרחק לפי חודש (km)
0.5 קמ  
ממוצע המרחק לפי שנה (km)
5.5 קמ
ממוצע המשך זמן טיסה לפי חודש (hh:mm)
0:07  
ממוצע המשך זמן טיסה לפי שנה (hh:mm)
1:25
סיכום # טיסות
סיכום שאות טיס

Breakdown per Takeoff

Dinamit Hill, Denizli - TR

סיכום
טיסה ראשונה הרשומה
2015-06-22  
סיקום המרחק(km)
2.7 קמ
טיסה אחרונה הרשומה
2015-06-22  
OLCסיכום הנקודות
8.07
סקר התקופה טים
0 months  
סיכום שאות טיס (hh:mm)
0:41
     
סיכום # טיסות
2
שיאים אישיים
מיטב המרחק פתוח (km)
1.5 קמ  
OLCמיטב הנקודות
5.38
FAIמיטב המשולש (km)
0.0 קמ  
שיא גובה מוחלט (m)
1029 מ
מיטב המשולש חופשי (km)
0.0 קמ  
שיא גובה הושג (m)
363 מ
מיטב המשך זמן טיסה (hh:mm)
0:34  
 
ממוצע ערך
ממוצע המרחק לפי טיסה (km)
1.4 קמ  
ממוצע המשך זמן טיסה לפי שנה (hh:mm)
0:20
ממוצע המספר טיסות לפי חודש
N/A  
ממוצע המספר טיסות לפי שנה
N/A
ממוצע המרחק לפי חודש (km)
N/A  
ממוצע המרחק לפי שנה (km)
N/A
ממוצע המשך זמן טיסה לפי חודש (hh:mm)
N/A  
ממוצע המשך זמן טיסה לפי שנה (hh:mm)
N/A
סיכום # טיסות
סיכום שאות טיס

Yeþildere-Uþak - TR

סיכום
טיסה ראשונה הרשומה
2016-04-05  
סיקום המרחק(km)
1.6 קמ
טיסה אחרונה הרשומה
2016-04-05  
OLCסיכום הנקודות
10.46
סקר התקופה טים
0 months  
סיכום שאות טיס (hh:mm)
0:25
     
סיכום # טיסות
1
שיאים אישיים
מיטב המרחק פתוח (km)
1.6 קמ  
OLCמיטב הנקודות
10.46
FAIמיטב המשולש (km)
0.0 קמ  
שיא גובה מוחלט (m)
1318 מ
מיטב המשולש חופשי (km)
0.0 קמ  
שיא גובה הושג (m)
235 מ
מיטב המשך זמן טיסה (hh:mm)
0:25  
 
ממוצע ערך
ממוצע המרחק לפי טיסה (km)
1.6 קמ  
ממוצע המשך זמן טיסה לפי שנה (hh:mm)
0:25
ממוצע המספר טיסות לפי חודש
N/A  
ממוצע המספר טיסות לפי שנה
N/A
ממוצע המרחק לפי חודש (km)
N/A  
ממוצע המרחק לפי שנה (km)
N/A
ממוצע המשך זמן טיסה לפי חודש (hh:mm)
N/A  
ממוצע המשך זמן טיסה לפי שנה (hh:mm)
N/A
סיכום # טיסות
סיכום שאות טיס

Breakdown per Glider

Apco Thrust 3

סיכום
טיסה ראשונה הרשומה
2016-04-05  
סיקום המרחק(km)
1.6 קמ
טיסה אחרונה הרשומה
2016-04-05  
OLCסיכום הנקודות
10.46
סקר התקופה טים
0 months  
סיכום שאות טיס (hh:mm)
0:25
     
סיכום # טיסות
1
שיאים אישיים
מיטב המרחק פתוח (km)
1.6 קמ  
OLCמיטב הנקודות
10.46
FAIמיטב המשולש (km)
0.0 קמ  
שיא גובה מוחלט (m)
1318 מ
מיטב המשולש חופשי (km)
0.0 קמ  
שיא גובה הושג (m)
235 מ
מיטב המשך זמן טיסה (hh:mm)
0:25  
 
ממוצע ערך
ממוצע המרחק לפי טיסה (km)
1.6 קמ  
ממוצע המשך זמן טיסה לפי שנה (hh:mm)
0:25
ממוצע המספר טיסות לפי חודש
N/A  
ממוצע המספר טיסות לפי שנה
N/A
ממוצע המרחק לפי חודש (km)
N/A  
ממוצע המרחק לפי שנה (km)
N/A
ממוצע המשך זמן טיסה לפי חודש (hh:mm)
N/A  
ממוצע המשך זמן טיסה לפי שנה (hh:mm)
N/A
סיכום # טיסות
סיכום שאות טיס

Apco Trust 3

סיכום
טיסה ראשונה הרשומה
2015-06-22  
סיקום המרחק(km)
2.7 קמ
טיסה אחרונה הרשומה
2015-06-22  
OLCסיכום הנקודות
8.07
סקר התקופה טים
0 months  
סיכום שאות טיס (hh:mm)
0:41
     
סיכום # טיסות
2
שיאים אישיים
מיטב המרחק פתוח (km)
1.5 קמ  
OLCמיטב הנקודות
5.38
FAIמיטב המשולש (km)
0.0 קמ  
שיא גובה מוחלט (m)
1029 מ
מיטב המשולש חופשי (km)
0.0 קמ  
שיא גובה הושג (m)
363 מ
מיטב המשך זמן טיסה (hh:mm)
0:34  
 
ממוצע ערך
ממוצע המרחק לפי טיסה (km)
1.4 קמ  
ממוצע המשך זמן טיסה לפי שנה (hh:mm)
0:20
ממוצע המספר טיסות לפי חודש
N/A  
ממוצע המספר טיסות לפי שנה
N/A
ממוצע המרחק לפי חודש (km)
N/A  
ממוצע המרחק לפי שנה (km)
N/A
ממוצע המשך זמן טיסה לפי חודש (hh:mm)
N/A  
ממוצע המשך זמן טיסה לפי שנה (hh:mm)
N/A
סיכום # טיסות
סיכום שאות טיס